Chào mừng bạn đến với Hengs Việt Nam

Hengs Việt Nam một trong các tổng thầu EPC các dự án điện năng lượng mặt trời tốt nhất tại Việt Nam.

  • Thiết kế, mua sắm, lắp đặt chất lượng cao (EPC)
  • Vận hành và bảo trì (O & M)
  • Quản lý xây dựng chuyên nghiệp (PCM)
  • Phân tích đầu tư và kiểm soát rủi ro

GIẢI PHÁP

NĂNG LƯỢNG XANH